Πολιτισμός κι αντι-πραγματικότητα

Κοιτάζω τα λεξικά που κρατώ στα χέρια μου κι αναρωτιέμαι κατά πόσο αντιπροσωπεύουν την κοινωνική, ιστορική, πολιτική και οικονομική πραγματικότητα του κόσμου που με περιβάλλει. Κατά πόσο αντιπροσωπεύουν τις γυναίκες και τα παιδιά του πλανήτη, τη βιοποικιλότητα ή τους ιθαγενείς κατοίκους δεκάδων χωρών που ζουν παγιδευμένοι μέσα σε Δυτικά πρότυπα και μοντέλα ζωής.

Η γλώσσα και οι λέξεις αντικατοπτρίζουν λοιπόν τη νοοτροπία των μελών της κοινωνίας σε συγκεκριμένο χρονικό, ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Στην αρχαία Ρώμη, επί παραδείγματι, οι εκπορνευμένες γυναίκες απαγορευόταν να καταθέσουν στα δικαστήρια, λόγω του στίγματος που υπήρχε γύρω από τα πρόσωπά τους, και κανένας άνδρας που είχε γεννηθεί ελεύθερος δεν επιτρεπόταν να της νυμφευθεί.

Κανένας ορισμός για τους μαστροπούς της τότε εποχής, ούτε τους χρήστες/επισκέπτες στους νομιμοποιημένους και μη οίκους εμπορίας λευκής σαρκός.

Ποιο είναι το ποσοστό γραπτών αποσπασμάτων, έργων φιλολογικών, φιλοσοφικών και ιστορικών που έχουν διασωθεί από εκείνη την εποχή και πόσοι από τους συγγραφείς είναι άντρες;

Πόσες γυναίκες εκείνη την περίοδο λάμβαναν έστω και στοιχειωδώς κάποια μόρφωση και ποια ήταν η νομοθεσία, οι πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές γύρω από το γάμο, τη μητρότητα και την εργασία;

Αν εξετάσει κανείς προσεκτικά όλα τα παραπάνω θα αντιληφθεί ότι για πολλούς αιώνες άνδρες έγραφαν, συζητούσαν, φιλοσοφούσαν, δίκαζαν, υπαγόρευαν, διέταζαν, καθοδηγούσαν, όριζαν, τιμωρούσαν, απαγόρευαν, εκθείαζαν, διαστρέβλωναν, νομοθετούσαν, δίδασκαν, στηλίτευαν την πραγματικότητα γύρω μας μέσα από τη δική τους σκοπιά

Ο Μπαμπινιώτης ορίζει την πόρνη ως γυναίκα που ικανοποιεί σεξουαλικές επιθυμίες άλλων έναντι αμοιβής και δίνει ως συνώνυμο το ιερόδουλος, το πουτάνα ως μειωτικό και το παστρικιά ως ευφημιστικό.

Στον ίδιο διαβάζω ότι η εκμετάλλευση πόρνης είναι αξιόποινη πράξη την οποία τελεί άνδρας που συντηρείται ολικά ή μερικά από πόρνη και από την εκμετάλλευση των ανήθικων κερδών της. Η λέξη είχε την αρχική σημ. «αυτή που έχει πουληθεί για σκλάβα», < por-na, από το  ρήμα πέρνημι που σημαίνει «πουλώ».

Το αρχαίο ελληνικό ρήμα πέρνημι χρησιμοποιούνταν για πράγματα, σκλάβους ή αιχμαλώτους που οδηγούνταν για πούλημα στο εξωτερικό. Με αυτή τη σημασία θα το βρει κανείς στα περισσότερα λεξικά αρχαίων ελληνικών.

Άλλο ρήμα σχετικό με τις εκπορνευμένες γυναίκες* και ομόρριζά του είναι το προάγω: προαγωγεία-εξώθηση σε πορνεία, προαγωγείον-το πορνείο.

Λέξεις λοιπόν για την κατηγορία αντρών που τελούν αξιόποινες πράξεις και συντηρούνται ολικά ή μερικά από πόρνη κι από την εκμετάλλευση των ανήθικων κερδών της είναι οι μαστροπός και προαγωγός.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως τα κέρδη ορίζονται ανήθικα – τα κέρδη των πορνών. Ο σωματέμπορας απλά «συντηρείται» από την πόρνη. Οι εκπορνευμένες γυναίκες σπάνια έχουν κέρδη, κι αν έχουν είναι της τάξεως των λίγων ευρώ/δολαρίων την ημέρα. Ο ορισμός προϋποθέτει ότι περισσεύει χρηματικό ποσό και για την εκπορνευμένη γυναίκα/κοπέλα, το οποίο είναι λανθασμένο καθώς οι σωματέμπορες παίρνουν συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη των εκπορνευμένων γυναικών.

Ο χρήστης, εκμεταλλευτής και συνένοχος στις αξιόποινες πράξεις του εμπορίου λευκής σαρκός δεν κατονομάζεται. Οι πράξεις του δε, παρότι καταπιέζουν περαιτέρω τις εκπορνευμένες γυναίκες, δεν θεωρούνται ανήθικες ή αξιόποινες.

Με την πάροδο του χρόνου οι λέξεις αλλάζουν νόημα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι λόγοι είναι κοινωνικοί, ιστορικοί, πολιτικοί και οικονομικοί. Η λέξη προαγωγός αναφέρεται σε αυτόν/ή που προάγει κάτι, που συμβάλλει στην ανάπτυξή του. Μια δεύτερη σημασία του είναι η προαγωγή γυναικών.

Στο μυαλό μας δυο εντελώς αντιφατικές κι αντίθετες έννοιες -αυτές τις υποδούλωσης κι εκμετάλλευσης από τη μία και ανάπτυξης και πολιτισμού από την άλλη- αποκτούν ηθική, υλική, πνευματική και συλλογική συνειδητότητα, καθώς κι επεκφρασμένη/ζούσα/νομική υπόσταση.

Σε χώρες όπου η εκπόρνευση γυναικών είναι παράνομη, συλλαμβάνονται οι γυναίκες/παιδιά στα πεζοδρόμια και στους παράνομους χώρους εκπόρνευσης. Όχι οι σωματέμποροι ή οι σωματοχρήστες*. Αυτό δείχνει ότι η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία προτιμά να τιμωρεί σε ατομικό επίπεδο, βραχυπρόθεσμα, τα θύματα αντί να πατάξει το έγκλημα σε συλλογικό, μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Η λέξη μαστροπός έχει ως α’ συνθετικό τη λέξη «μαστρός», η οποία σημαίνει οικονομικός υπάλληλος, που προέρχεται από το ρήμα «μαίομαι». Το ρήμα μαίομαι σημαίνει αγγίζω, αναζητώ. Η λέξη αυτή δεν φέρει μέσα της την καταπίεση των γυναικών, αλλά εμπεριέχει την οικονομική διάσταση της δραστηριότητας αυτής.

Το αρχαίο ρήμα πορνοβοσκώ, είναι άλλο ένα ρήμα που χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει το είδος της ενέργειας που ασκούν οι σωματέμποροι, που εδώ παρομοιάζεται με εκτροφή ζώων. Οι γυναίκες παρομοιάζονται με το ποίμνιο και οι σωματέμπορες με τον ποιμένα, ο οποίος τις προσέχει, τις περιορίζει, ορίζει τον τόπο και τρόπο ζωής τους. Φροντίζει να νουθετεί, να εκμεταλλεύεται τις γυναίκες, όπως τα πρόβατά του, τα οποία του προσφέρουν το σώμα τους. Οι γυναίκες λοιπόν μαντρώνονται σε έναν χώρο, όπως ακριβώς και τα ζώα, από τον οποίο δεν υπάρχει διέξοδος.

Κάθε λεξικό είναι ένα εν δυνάμει φονικό όπλο στα χέρια των γλωσσοπλαστών εκείνων, των επικοινωνιολόγων, των πολιτικάντηδων και των νομοθετών που επιλέγουν να κάνουν χρήση και να ορίζουν τις λέξεις μέσα από τις λέξεις κι όχι μέσα από τα βιώματα όλων των πολιτών.

Τα λεξικά αποτυπώνουν μια κοινωνική πραγματικότητα, ένα ιστορικοπολιτικό γίγνεσθαι, ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο αποκλείει μια μεγάλη μερίδα πολιτών – τα παιδιά, τις γυναίκες, τη νεολαία. Το ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών στο Κυνοβούλιο έχει αυξηθεί, δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα.

Εν κατακλείδι, πρέπει να αναλογισθούμε πώς εμείς ως γυναίκες ορίζουμε, διεκδικούμε συλλογικά, νοηματοδοτούμε το πλαίσιο (κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό) που μας περιβάλλει μέσω της εργασίας, των διαπροσωπικών σχέσεων, της κοινότητας, των ομάδων στις οποίες συμμετέχουμε και του διαδικτύου.

Ο τίτλος «Πολιτισμός κι αντι-πραγματικότητα» σκοπεύει στο να μας προβληματίσει εάν αυτό που έχουμε είναι όντως πολιτισμός, κι αν ναι, τι προάγει, και δεύτερον, πώς η πραγματικότητα των περισσότερων αντρών εναντιτίθεται στη δική μας πραγματικότητα εδώ κι αιώνες με αποτέλεσμα να σκοτώνονται εν τη γενέσει τους οι εναλλακτικές πραγματικότητες/φωνές στο χώρο, δημιουργώντας μια αντι-πραγματικότητα.

**********************************************************

Οι αληθινοί άντρες δεν αγοράζουν γυναίκες.

εκπορνευμένες γυναίκες*: η χρήση της έκφρασης αυτής γίνεται επειδή καμία γυναίκα, παιδί ή έφηβος δεν επιλέγει να εμπλακεί στο κύκλωμα εμπορίας λευκής σαρκός, τον διαρκή ευτελισμό και δηλώνει ότι κάποιος άλλος, με όνομα και ταυτότητα, την παγίδευσε σε αυτό το κύκλωμα με τις πλάτες του συστήματος και της εκάστοτε κυβέρνησης που δεν βάζει τέλος στην καταπίεση των γυναικών.

σωματοχρήστες*: η ελληνική είναι μια γλώσσα εύκαμπτη, που αγκαλιάζει τους νεολογισμούς και τις λεξιπλασίες, για αυτό τον λόγο πρέπει να βρεθούν ορισμοί για τους χρήστες των υπηρεσιών που αναγκάζονται να προσφέρουν οι εκπορνευμένες γυναίκες. Οι σωματοχρήστες είναι μία εξ’αυτών.

*******************

Η εκπόρνευση γυναικών είναι εμπόριο λευκής σαρκός.

Γιατί έχουν σημασία όλα τα παραπάνω για όλους/όλες εμάς;

– Διότι σε χώρες όπου η εκπόρνευση γυναικών έχει αποποινικοποιηθεί, οι άντρες αποκτούν τις πρώτες τους σεξουαλικές εμπειρίες σε χώρους εκμετάλλευσης εκπορνευμένων γυναικών κι έπειτα τις μεταφέρουν εκεί «έξω», στις υπόλοιπες σχέσεις τους, αναπαράγοντας λάθος πρότυπα.

– Διότι οι σχέσεις, ακόμη και οι σχέσεις της μιας βραδιάς, πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό και την αναγνώριση των σωματικών και πνευματικών/ψυχολογικών ορίων του κάθε ενός και της κάθε μίας από εμάς. Όχι στην εκμετάλλευση. Τον ευτελισμό. Την υποταγή.

– Διότι η χρήση σωμάτων μέσω οικονομικής συναλλαγής ευτελίζει τις γυναίκες, τους εφήβους και τα παιδιά και βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στην αντικειμενοποίηση των γυναικών. Οι γυναίκες είναι αντικείμενα που μπορούν ν’αγορασθούν, να μεταπωληθούν, έχουν μία τιμή και μπορεί ο οποιοσδήποτε να ορίσει τα σώματά τους.

-Διότι η σωματεμπορία και η πορνογραφία είναι άμεσα συνυφασμένες κι εγκλωβίζουν τα θύματα σε έναν κύκλο βίας άνευ προηγουμένου. Τα εκατομμύρια που αποκομίζουν ετησίως οι σωματέμποροι, οι μεσάζοντες, οι κυβερνήσεις και πολλές φορές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του χώρου ΔΕΝ πάνε στα θύματα κι ούτε τους παρέχουν ένα καλύτερο μέλλον.

– Διότι η σεξουαλική απελευθέρωση έφθασε να ταυτίζεται με το «δικαίωμα εργασίας» των εκπορνευμένων γυναικών, δικαίωμα που υπερασπίζονται κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι περισσότεροι άντρες. Λογικό αν αναλογισθεί κανείς ότι γυναίκες χρήστριες δεν έχουν καταγραφεί επισήμως… Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο μας επιβάλλει μέχρι και πώς θα ορίσουμε την «σεξουαλική απελευθέρωση» και τα σώματά μας. Τι συνέπειες έχει όλο αυτό για την πλειοψηφία των γυναικών που δεν είναι στο «χώρο» και δεν ανέχονται να τις αποκαλούν «πουτάνες» κάθε φορά που δεν πλαγιάζουν με κάποιον από το δεύτερο ραντεβού; Τι προβλήματα δημιουργούν όλα τα παραπάνω σε εμάς τις υπόλοιπες;

– Διότι πολλές φορές τα κορίτσια που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω σεξουαλικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας ή ανέχειας, καταλήγουν θύματα (13-19 ετών), δουλεύοντας σε κάποιο χώρο εκπόρνευσης σωμάτων. Οι περισσότερες από τις εκπορνευμένες κοπέλες, γυναίκες και αγόρια εκεί έξω έφυγαν από τα χέρια του ενός δυνάστη για να πέσουν στην αγκαλιά κάποιου άλλου.

(Στοιχεία από την Κορέα)

5 thoughts on “Πολιτισμός κι αντι-πραγματικότητα

  1. Θα ήθελα να σ’ ακούσω να το παρουσιάζεις. Μεστό, τεκμηριωμένο και απόλυτα ρεαλιστικό. Τελικά ο πολιτισμός μας προάγει σαν ανθρώπους ή απλά εξελίσσει την τεχνολογία και τις μεθόδους εκμετάλλευσης ανθρώπων από «ανθρώπους»;

    • Η ερώτησή σου καίρια, δυστυχώς την απάντηση την ξέρουμε. Δεν θα ήθελα να γίνω κουραστική, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια ν’αντιστρέψουμε την κατάσταση… για να δούμε που θα μας βγάλει αυτός ο δρόμος! 🙂

    • Ωχ, Βερόνικα, τώρα που το σκέφτομαι ήταν ίσως λίγο δύσκολο για εσένα. Αλλά χαίρομαι που το έβγαλες το κείμενο 🙂 Την καλημέρα μου στη μακρινή Ισπανία! Χαίρομαι τόσο μα τόσο πολύ όταν περνάς από εδώ!! 🙂

Από τση Κρήτης το μπαξέ να μου πέψετε ένα μπόλι, να κάμω επά στη ξενιθιά ολάνθιστο περβόλι!

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s